Prawo Pressroom

[Video] Spotkanie dla przedsiębiorców dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych

3 lutego 2017 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 11:30 w Ministerstwie Cyfryzacji (ul. Królewska 27, Warszawa) odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji z przedstawicielami przedsiębiorców dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych. Spotkanie było transmitowane online na mc.gov.pl. Jego treść była również tłumaczona na Polski Język Migowy.

Celem spotkania było przedstawienie roli Ministerstwa Cyfryzacji w procesie zapewnienia pełnej skuteczności ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym oraz zapoznanie pracowników Ministerstwa Cyfryzacji z doświadczeniami przedsiębiorców związanymi ze stosowaniem obowiązujących obecnie przepisów o ochronie danych osobowych. Organizacja wydarzenia wpisuje się w ogólne założenie zapewnienia pełnej transparentności procesowi tworzenia nowych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

źródło: mc.gov.pl

/* ]]> */