Pressroom Wydarzenia

Ethical code marketingu bezpośredniego – tendencje regulacyjne i dobre praktyki – zaproszenie na Konferencję

Jako Patron Medialny zapraszamy na Konferencję –  “Ethical code marketingu bezpośredniego – tendencje regulacyjne i dobre praktyki” – 21 czerwca 2017 organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.


O CZYM NA KONFERENCJI BĘDZIEMY MÓWIĆ?

  • aktualnych i planowanych zasad regulacji prawnej rynku marketingu bezpośredniego, w tym prawa konsumenckiego i telekomunikacyjnego.
  • interesujących studiów przypadków prezentujących nieakceptowane prawnie i etycznie formy komunikacji z konsumentami.
  • dostępnych rozwiązań samoregulacyjnych w Polsce i w krajach UE
  • o możliwości samoregulacji rynku na bazie funkcjonujących rozwiązań i oczekiwań głównych interesariuszy (regulatorzy, konsumenci, biznes)

 

A DLA KOGO JEST KONFERENCJA?

  • przedstawicieli firm wykorzystujących kanały bezpośredniego dotarcia do konsumentów w swoich działaniach marketingowych i reklamowych
  • przedstawicieli firm z branży telekomunikacyjnej i firm dostarczających inne niż telefon kanały bezpośredniego, masowego dotarcia do konsumentów
  • przedstawicieli agencji marketingowych

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem konferencji
https://ethicalcode.evenea.pl/

Klientomaniak

Klientomaniak

Dodaj swój komentarz

Click here to post a comment